mandag 27. mai 2013

" Forskjellige fremskutte fronter"

Visste du at .....

det finnes flere forskjellige variasjoner av fremskutt front?

 
Det finnes mange former for fremskutt front, og disse vil ha forskjellige betydninger for ditt garasjeprosjekt.
 
Vi skal her gå gjennom noen av de vanligste.

Fremskutt front på vegg
Dette er standard fremskutt front hos mange garasjeleverandører.
Denne typen fremskutt front vil telle med på totalarealet på garasjen.
 
Den aktuelle fronten her bygger ut 60 cm, og avhengig av bredden på garasjen, vil dette arealet bli iberegnet arealet på garasjen din.Fremskutt front på skråvegg
Denne varianten er også å finne fortsatt fordi den ikke har nedstolping, og dermed heller ikke
teller med på totalarealet på garasjen.

 
Fremskutt front på drager
Denne varianter vil heller ikke telle med på totalarealet på garasjen, da den ikke har nedstolping.


Fremskutt front på søyler
Denne varianten passer bra dersom man har tilsvarende på hus eller inngangsparti.
Denne typen vil bli iberegnet totalarealet på garasjen.

Fremskutt front på Kloppen søyler
Da denne varianten også har nedstolping, så vil denne også bli iberegnet totalarealet på garasjen.
Det finnes flere dimensjoner på Kloppen søylene, en vanlig standard som passer bra på garasjer er den med diameter på 19cm.
Igland Garasjen og NorgesGarasjen leverer fremskutt front på Kloppen søyler med topputstyr og betongsokkel.

Fordeler og ulemper med fremskutt front

- Noen typer fremskutt front vil "stjele" arealet fra garasjen din, til gjengjeld vil du få mer areal på loftet.
- Det er lett å plassere belysning i tak under fremskutt front.
- Dersom du bor værutsatt vil den fremskutte fronten kunne begrense mengden snø foran porten.
- Fremskutt fornt koster ofte mer enn en ekstra lengde på garasjen.
- Dersom du har treport, vil fremskutt front kunne beskytte porten mot vær og vind. Mange  leverandører bruker i dag stålporter, slik at denne funksjonen forsvinner.Annen løsningen i stede for fremskutt front
Mange benytter i dag LED- spotter som festes i omrammingen rundt porten.
Sjekk med din leverandør hvor stor plass du har her, da dette kan variere.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar